Børnehaven Voldparken
 
Arildsgård 11  2700 Brønshøj
Tlf.38609590        Email: bhvoldparken@bhvoldparken.dk
   
                             
                                          
                                             
Skolemodenhed
For at et barn får så meget som muligt ud af at begynde et skoleforløb som 5-6-7 årig er det vigtigt at kende lidt til hvad barnet har brug for at kende/kunne ved skoleforløbets begyndelse.
Pædagoger fra børnehave ,børnehaveklasseledere , lærere , og fritidshjemspædagoger har i samarbejde beskrevet 5 områder som er vigtige at se på.
Beskrivelsen skal under ingen omstændigheder forståes som et krav til barnet om at kunne eller hundrede procent at være i stand til at honorere alle udsagnene.
Beskrivelsen skal være en hjælp til børnehaven og forældre om hvad man skal arbejde med , og vurdere på, når det skal afgøres om et barn er parat til at komme i skole eller vil have bedst af at vente et år.

Sanse-motorik:
At koncentrere sig et stykke tid af gangen.
At kunne koncentrere sig når der foregår andre ting omkring en.
At være "motorisk selvhjulpen"
   F.eks. at kunne klæde sig selv af og på i forhold til vind og vejr.
   Vide hvornår man sveder/fryser
   Kunne klare toiletbesøg
   Kunne pudse næse
   Kunne holde styr på egne ting
   Kunne åbne/lukke skoletasken
   Kunne åbne madkassen
   Kunne regulere temperatur på vandhanen
   Kunne mærke hvor det er hvis noget gør ondt
At have rumopfattelse , kunne gå uden om ting
At holde på en blyant og kunne klippe og tegen
At kunne skrive sit navn
At kunne kravle og krybe (koordinering af krydsbevægelser)
At kunne hoppe med smalede ben og kunnne hinke , hoppe sprællemand
At hoppe fremad og baglæns
At cykle på en 2-hjulet cykel
At kunne nå modsatte øre med hånden
At kunne gribe en bold
At kunne sortere sanseindtryk fra omgivelserne
At vide der er noget der hedder højre og venstre
At kunne sidde roligt på en stol

Sprogligt:
Et skolemodent barn
   taler rent
   interessere sig for at lege med lyde , rim og remser
   ved at der er noget der hedder bogstaver
   tør synge
   tør forslå/give en besked
At kunne/turde udtrykke sig forståeligt med sætninger/ordforråd
At løse konflikter verbalt
At kunne fortælle om en oplevelse så andre kan forstå det
At kunne genfortælle og lytte til en historie/emne
At turde sige noget i gruppen/klassen

Intellektuelt:
At have talbegreber
At have begreb om sin omverden (familie , navn , alder , adresse)
At kunne modtage en kollektiv besked og respektere/adlyde en besked
At sidde stille og roligt og lytte i nogen tid
At kunne modtage flere beskeder og udføre dem
At kunne videregive en besked
At have opmærksomhed og koncentration (ca.10 - 15 minutter) - holde sig til emnet i en snak
At have sprogforståelse
At have hukommelse
At være nysgerring og ville vide mere
At have fantasi , forstillinger og kunne tænke i flere led
At kunne fortælle om egne tegninger/malerier
At kunne tegne med visse detaljer
At kunne iagttage
At kende en terning
At kunne undgå at gå i spåner , når man afbrydes i en leg
At kunne klare at der er støj
At have lyst til at løse opgaver
Atbruge det man har lært

Socialt:
At være god til at lege
At kunne tage hensyn til andre
At kunne undgåå at blive aggressiv , hvis andre får opmærksomhed
At kunne forstå og respektere reglerAt kunne forstå en kollektiv besked
At prøve selv i stedet for at opgive
At have medfølelse og kunne sætte sig i andres sted
At kunne lytte - også efter andre børn
At tilsidesætte/udskyde egen behov (Vente på tur)
At turde kontakte andre børn
At give respons på andre børns tilnærmelser
At kunne aflæse andre børns signaler
At respektere andres grænser
At kunne samarbejde om en opgave

Følelsesmæssigt:
At have en god selvværdsfølelse
At kende sine egen grænser
At have selvtillid
At være tryg ved at være smamen med mange børn og forskellige voksne
At være i harmoni/balance med sig selv
At tro på sig selv og kunne arbejde selvstændigt
At kunne beskæftige sig selv i en længere periode uden voksenkontakt
At klare at sige forvel til forældre
At kunne lukke af når der gives en "balle" der ikke er beregnet til dem
At kunne beherske sit temperament
Her er også en folder fra Bakkeskolen i Kolding med nogle gode råd om hvad man selv som forældre
kan gøre for at ens barn bliver skoleparat til tiden, klik på teksten her så åbner den.
With the button "Oversæt" above it is possible to see each website translatted into many different languages.
Just remember that it is a machine translation , so there can be some words , and expressions , which is not correct.