Børnehaven Voldparken
 
Arildsgård 11  2700 Brønshøj
Tlf.38609590        Email: bhvoldparken@bhvoldparken.dk
   
                             
                                          
                                             
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til
    Børnehaven Voldparken

Nu skal dit/jeres barn starte i børnehave , og det bliver sikkert en stor omvæltning for både dig og dit/jeres barn.Specielt når man kommer fra en vuggestue , kan det virke stort , uoverskueligt og en smule småkaotisk at starte i børnehave.
Vi vil prøve at gøre starten, så tryg og blid som overhovedet muligt.
Men hvad er det så for en børnehave dit barn skal starte i ?
Ja , det vil vi komme ind på i de følgende sider , hvor vi vil komme med en del praktiske oplysninger , og en del formelle facts.
Men endnu engang velkommen , og vi håber at I får nogle rare og minderige år her sammen med os i børnehaven.

Men først lidt facts:
Børnehaven er en selvejende institution - tilknyttet Frie Børnehaver.
Vi har 83 børn fordelt på 4 stuer.

Børnehaven åbner kl.6.30 og lukker kl.17
Som hovedregel skal man være her med sit barn senest kl 10.
Kommer man senere , og stuen er på tur , er det ikke sikkert at en af de andre stuer vil have et ekstra barn på besøg.
Men hvis en gang imellem har mulighed for at hygge jer derhjemme med en laang morgenmad , så ring og hør om vi skal noget.
Men husk også , at se efter på opslag i garderoberne og  tavlerne  på dørene.Og hvis der står at vi går kl.9.30 så er det 9.30 og ikke 9.45.
Jeres børn bliver kede af det hvis de ikke kommer med på tur.
Når man afleverer sit barn
Om morgenen går man ind på stuen og finder en voksen at aflevere sit barn til - det er uansvarligt både for børn og ansatte bare at lukke sit barn ind af lågen på legepladsen og så smutte.
Det gælder også hvis det er større søskende der afleverer.
Når man henter sit barn
Det er vigtigt at man husker at se efter at lågen smækker i når man går ind, og at det kun er ens eget barn man tager med ud, også selv om der er børn der siger at deres mor står lige der og snakker.
Man går kun ud af lågen ifølge med sin mor eller far.
Når I har fundet jeres barn anser vi barnet for afhentet.
Og så vil vi godt se jer forældre hver dag . og ikke kun søskende.
Søskende skal være mindst 12 år før de må hente.
LUKKEDAGE 2015

Vi har lukket alle helligdage og d.30 og 31 marts
og d.1 april og 5 juni.
Dagene mellem jul og nytår har vi lukket.


MAD
Der er mulighed for at få morgenmad mellem kl.6.30 og kl.8.00.
Mulighederne er havregryn , cornflakes , og et stykke brød.
Vi spiser frokost ca.kl.11.30
Vi får mad i børnehaven,
Det er en dejlig varieret menu , som I altid kan se ophæng i børnehaven , og også på når vores hjemmeside , når vi husker at få lagt den ind.
Vi tager selvfølgelig hensyn til om jeres barn , har diverse allergier , eller om han/hun ikke må få ting af religiøse grunde.
Omkring kl.14.30 spiser vi frugt og et stykke brød.
Det er vigtigt at vi får at vide hvis jeres barn har en fødevareallergi.
Vi drikker vand til maden , så det er vigtigt at I selv sørger for at jeres      barn får tilstrækkeligt med mælk
Menuen for hver uge bliver som regel hængt op , og kan ofte findes på hjemmesiden , men det smutter ind imellem , så spørg os eller dit barn , det er jo også vigtigt at få en snak om dagen , herunder måltider.


HVAD SKAL MEDBRINGES I
BØRNEHAVEN
Men vigtigst af alt er at børnene er klædt på efter det aktuelle vejr
Alle er ude mindst 1-2 timer hver dag , ud over de ture vi tager på.
Vi forventer til en vis grad , at børnene selv kan finde ud af at lægge/hænge deres tøj på plads i deres rum.
Men det sker dog at tingene roder alligevel ,. og at ting forsvinder.Som regel dukker de op senere samme dag - og specielt hvis der er navn i det.....
Hvis der nu er noget tøj du ikke kan finde , så kig først i tørreskabet på toilettet - så i nabogarderoben , og specielt under garderoberne.
Vi har også nogle “glemmekasser” man som sidste udvej kan kigge i.

OPSLAGSTAVLE / INFORMATION
Husk at se på tavlen ved døren , og på andre opslag , der står som regel hvad vi har lavet , og evt. vigtige beskeder.
F.eks hænger der tit en seddel på børnenes garderobe om at vi skal på tur dagen efter, og at man skal have madpakke med.

Kommer man for sent kan man risikere , at man må tage sit barn med hjem igen , man kan ikke bare aflevere på en anden stuen , når man har fået besked om tur.                                                                      Så husk at tage tursedler med hjem
Det kniber specielt for søskende og fædre at huske det !!!


WWW.BHVOLDPARKEN.DK
Børnehaven har en hjemmeside , som ligger på www.bhvoldparken.dk.
Her er der mange aktuelle informationer , blandt andet om skolestart , vores forældrefolder,sprog og alle sider kan oversættes til mange forskellige sprog ved at klikke på ”Oversæt” og så vælge det sprog man er bedst til , det er dog maskin oversættelse så alle udtryk og vendinger er ikke korrekte


TELEFONBESKED
Ring og fortæl os hvis dit barn er syg , eller bliver hentet af en anden , eller bliver hentet senere end sædvanligt.
Man kan ringe direkte ind på stuerne:
Stjernestuen har lokalnummer 2 - Jordbærstuen har lokalnummer 3 -Vaskebjørnestuen har lokalnummer 4 - Hjertestuen har lokalnummer 5 og kontoret har lokalnummer 1..
Men hvis man ringer mellem 13 og 15.30 er vi som regel ude og så bliver du stillet om til kontoret.

TALEPÆDAGOG
Gennem PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har vi en talepædagog tilknyttet.
Hun hedder Signe og kommer i perioder når vi har børn der har taleproblemer.
Det er selvfølgelig først efter aftale med jer at noget sådant bliver sat i værk.

LEGETØJ
Vi har så rigeligt med legetøj i børnehaven , så man skal ikke selv medbringe noget.
Dog er det ok hvis man har fået noget man gerne vil vise frem , men vi tager ikke ansvar for medbragt legetøj.

KAN MIT BARN SOVE
Ja det kan det godt hvis man er meget træt , men vi har ikke et sted der er beregnet til det , så der for foregår det på en madras på stuen når alle er ude på legepladsen efter frokost , og der går som regel ikke så lang tid , så vil børnene ikke sove mere , men med ud på legepladsen.

SPROG SPROG SPROG SPROG SPROG SPROG
Vi er meget fokuserede på at børnene tilegner sig et nuanceret dansk.
Det skyldes at vi har mange børn fra familier hvor der ikke tales dansk i hjemmet.
Og det er ikke i skolen de skal lære at tale dansk , det skal man kunne inden man starter i skole , hvis man skal være i stand til at følge undervisningen.
Vi gør meget her i børnehaven for at hjælpe de børn der har sproglige udfordringer.
Vi har ansat 2 sprogpædagoger , som laver strukturerede forløb , med de børn der har sværest ved at tilegne sig dansk, og vi sprogtester alle børn mindst en gang om året for at sikre os af at om der er den rigtige udvikling i deres sprog.
Men vi kan ikke gøre det alene , I må som forældre samarbejde med os , om jeres barns sproglige udvikling.
Det kan I gøre ved at sørge for at snakke med jeres barn , om omverdenen , om familien , hvilke ting I skal købe i Føtex , spørge hvad har du leget i dag , hvor er det vi skal hen på sommerferie , hvordan skal vi komme derhen , ja det er sådan set ikke grænser for hvad man kan snakke med sit barn om - det vigtigste er at man gør det.
Og det behøver ikke at være på dansk , det kan også være på arabisk , tyrkisk eller hvad man nu er mest fortrolig med , bare man får et righoldigt sprog , så skal man nok lære dansk hurtigt.
Det er også rigtig godt at snakke om hvad hverdagsting hedder f.eks i køkkenet , hvilke ting skal vi bruge til aftenmaden , og hvilke farver har de forskellige grøntsager, frugter ….
Men lad os se hvad vi sammen kan udrette.
På vores hjemmeside er der nogle rigtig gode links fra Århus Kommune om sprog.

TAVSHEDSPLIGT
Personalet har tavshedspligt.
Det vil sige at I trygt kan henvende jer til personalet , angående forhold , som I mener har betydning for barnets trivsel i det daglige.
Og hvis I har brug for en snak , der ikke kan klares i garderoben eller på stuen , så finder vi et tidspunkt hvor en eller flere af os kan gå fra.

UNDERRETNINGSPLIGTSPLIGT
Som offentligt ansatte har vi underretningspligt , ja faktisk har vi skærpet underretningspligt.
Det betyder at hvis vi oplever at et barn mistrives , eller bliver behandlet på en måde som ikke er acceptabelt , så har vi pligt til at underrette kommunen ( Børne-Familieteamet)
Vi gør det selvfølgelig ikke uden at forældrene er blevet gjort opmærksomme på at vi agter at gøre det.
Vi har også en Socialrådgiver tilknyttet børnehaven , og hende bruger vi meget til at rådføre os med , og forældre kan også bruge hende til råd og vejledning , også uden at vi er med.
Hun hedder Katrine Struwe.


KARTOTEKSKORT
Når jeres barn starter i børnehaven , skal I udfylde et kartotekskort.
Her skal i skrive oplysninger som navn,adresse,tlf.nr. o.s.v...
Husk også at skrive jeres arbejds telefonnummer.
Og det er vigtig at I giver os besked ,hvis I får nyt arbejde,skifter afdeling , eller får nyt mobilnummer
Hvis jeres barn bliver syg er det jo rart at vi kan få fat i jer hurtigt.
Der er også nogle tilladelser på kartotekskortet I skal give os skriftligt , hvis jeres børn skal være med i alle børnehavens aktiviteter.

HVIS EN ANDEN SKAL
HENTE DIT BARN
På kartotekskortet skal du skrive hvem der evt. må hente dit barn i børnehave.
Og hvem vi må aflevere det til - i tilfælde af , at det ikke er afhentet ved lukketid.
Men det er også vigtigt at du fortæller os , hvis der er nogle der absolut ikke må hente dit barn.
Husk blot at bor forældre ikke sammen ,men har fælles forældremyndighed kan den ene forældre ikke give os besked om at barnet ikke må hentes af den anden forældre.
Nogle gange sker det selvfølgelig at vi ikke har fået besked om at mormor skal hente Kurt.
Og hvis vi ikke har fået besked - ja så må vi jo i princippet ikke udlevere ham.Men det er jo surt - for Kurt - hvis biografturen med mormor skulle gå i vasken på grund af en forglemmelse.
Så i praksis ,(og når vi nu kender mormor) - ja så lader vi nåde gå for ret.
Men husk at informere os om evt. problemer , du kunne tænke dig , der kunne opstå i forbindelse med afhentning.
Og så vil vi godt lige pointere at vi anser det som vigtigt for samarbejdet omkring jeres børn ,at vi ser jer forældre hver dag , så det kun er undtagelsesvis ,at andre henter jeres børn.
Søskende der skal hente lillebror/søster skal være
mindst 12 år , og skal selvfølgelig kunne agere forsvarligt , ellers må man selv hente.

HVIS JEG IKKE HENTER MIT BARN
VED LUKKETID
Det utænkelige kan jo ske !
Forholdsreglen fra kommunens side er , at man skal kontakte Den Sociale Døgnvagt , for at man der kan tage stilling til hvor barnet skal anbringes!!!
Det vil sige på akutinstitutionen Frederiksholm
Men vi prøver jo alle andre muligheder først
Derfor er det vigtigt at I på kartotekskortet anfører , hvem vi kan ringe til , og evnt. aflevere barnet til hvis I/vi en dag skulle komme i den situation.
Det kan være en mormor - en sød nabo - og selvfølgelig helst en der bor rimelig tæt på børnehaven.
Husk at I skal give tilladelsen med jeres underskrift.Den skal fornyes 1 gang om året.
Men sker det gentagne gange at man henter sit barn efter lukketid kl.17 så bliver vi nødt til at lave en underretning til børnefamilieteamet , da vedkommende familie jo øjensynligt brug for hjælp.
                                

SYGE BØRN
Vi skal have besked hvis jeres barn er syg.
Vi må ikke modtage syge børn i børnehaven , d.v.s børn med smitsomme sygdomme.
Det hænder at nogle forældre møder op med syge børn , men så får man altså besked på at tage dem med hjem igen.
Bliver børnene syge  mens de er i børnehaven ringer vi  til jer , og finder sammen ud af hvad vi skal stille op.
Det kan selvfølgelig godt være at man ikke lige kan gå fra sit arbejde øjeblikkeligt , men vi forventer at I henter syge børn hurtigst muligt , fordi jo længere tid man er syg her , jo flere andre kan risikere at blive smittet.
For børnenes og jeres egen skyld , så hold børnene hjemme til de er helt raske.Det er ikke rart at gå at småskrante i børnehaven.Tænk at være syg i det hurlumhej.
Og så er man først rask når man kan deltage i det daglige liv d.v.s. kunne være ude på legepladsen i en times tid.
Hvis børnene kommer til skade i børnehaven - tager vi hellere en gang for meget på skadestuen - en gang for lidt.
Normalt ringer vi dog til jer , og hører om I kan komme derud.
Men til beroligelse - er det dog meget sjældent det sker.Oftest er det småskrammer det handler om.

MOBILTELEFONER
Som I måske har opdaget har vi et skilt hængende udenfor lågen hvor vi beder jer om ikke at snakke i mobiltelefon i børnehaven.
Der er en del forældre hvor deres mobil nærmest er klæbet fast til øret , og de kommer ind i børnehaven snakkende i den.
Så signalerer man i hvert fald ikke at man er glad for at se sit barn , og har lyst til at snakke med det - og det har man forhåbentlig.
Så gør jeres samtaler færdig uden for børnehaven , put mobilen i lommen og så kom ind og hent jeres barn

TRADITIONER OG TILBAGEVENDENDE TING I LØBET AF ÅRET

PÅSKE
Vi maler æg , som på mystisk vis altid forsvinder - men heldigvis får vi altid hjælp fra en ofte uventet kant .Det har næsten altid vist sig at være den nok så kendte “Voldhare” som har stjålet dem , og efter en jagt på Volden , får vi altid fået øje på ham.Så går den vilde jagt. og med 63 børn efter sig kan man jo godt forstå at han springer på sin cykel og flygter.  Traditionen tro taber han altid æggene - som så viser sig at være blevet til chokoladeæg , og det plejer børnene , mærkeligt nok ikke at være kede af.

KOLONI - OVERNATNING
Vi tager på koloni i  september.
Det er de største børn der kommer med , og det er på tværs af stuerne , der er normalt omkring 25 børn der kommer med.
Vi tager af sted mandag formiddag , og kommer hjem igen torsdag eftermiddag.
Kolonien vi bruger hedder Lyngborgen , ligger  i Nordvestsjælland ved Ellinge Lyng.
Der er hvert år børn der ikke må komme med , og det er rigtig synd for børnene , fordi når de starter i skole så skal de på koloni , og så er det godt at have prøvet under lidt mere trygge rammer.Vi er f.eks 5 voksne af sted med 25 børn , når skolerne tager af sted så er de 2 voksne til 30 børn , og så kender vi jo børnene bedre end en lærer.
Så det er vigtigt at børnene kommer med , og skulle de blive meget kede af det af savn, så kører vi dem selvfølgelig hjem.
For de store børn der skal starte i skole , laver vi en ordentlig afslutningsfest , og så overnatter vi børnehaven.
Det forgår en fredag inden de store børn skal starte i fritidshjem

FASTELAVN
Fastelavnsmandag slar vi katten af tønden på hver stue og børnene kommer udklædte hjemmefra.
Vi går så i salen og kårer kattekonger og kattedroninger.

JUL
Hele december måned “juler “ vi.
En af de sidste dage inden juleferien holder hele børnehaven juletræsfest i salen.
Vi synger og danser om juletræet , og “julemanden”
kommer som regel også lige forbi , og deler godteposer ud. Festen slutter med en stor julemiddag på stuerne.
Vi holder også altid en hyggeeftermiddag i december ,hvor børn, forældre og personale laver juledekorationer , og konkurrerer om hvilken stue der kan lave den længste guilande.
Når det er blevet mørkt går de store børn Lucia ned gennem huset , synger julesange.

TEATER - TURE
I løbet af året kommer børnene på mange ture , vi har kort til Zoo , Experimentarium , Den Blå Planet og ,så går vi meget i teater.
Vi har også en fast gruppe børn der kommer op på Tinghusbakkegård som er en naturgård hvor man kan omgås forskellige dyr.
Så plejer vi også at tage op til Kattingeværk som ligger ved Roskilde hvor man også kan få en masse naturoplevelser.
Det er selvfølgelig vigtigt at I er her til tiden når vi skal på tur , det er rigtigt kedeligt at komme 5 minutter for sent , fordi så er bussen kørt


PÆDAGOGISKE PEJLEMÆRKER
De pædagogiske pejlemærker har Københavns Kommune formuleret som retningslinjer for vores arbejde.
Man udvælger så hvert år et pejlemærke som vi skal have specielt focus på , og i 2014 er det sprog , men det har vi såmænd focus på konstant.
De pædagogiske pejlemærker for kvalitet i dagtilbudene skal være afsæt for, at hver enkelt institution forholder sig til, hvordan man lokalt vil formulere og praktisere sin pædagogik. Pejlemærkerne beskriver en fælles retning for den mangfoldighed af pædagogiker, metoder og strategier, der eksisterer og udvikles i institutionerne.

De seks pædagogiske pejlemærker er:
Sociale relationer - positiv voksenkontakt hver dag
Inklusion og fællesskab - børne- og ungefællesskaber til alle
Sprogindsatsen - muligheder gennem sprog
Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
Sammenhæng - også i overgange
Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis
Sociale relationer
Positiv voksenkontakt hver dag.
Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag - og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.
Inklusion og fællesskab
Børne- og ungefællesskaber til alle.
Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.
Sprogindsatsen
Muligheder gennem sprog.
Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog
Forældresamarbejde
Forældrepartnerskab.
Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel.
Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab.
Sammenhæng
- også i overgange
Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang.
Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi­ske praksis
Konkret metode.
Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der - på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte


FORÆLDRESAMARBEJDE
Vi har 2 forældremøder om året , d.v.s det ene konverterer vi som regel til en forældrekonsultation.
I år lavede vi forældremødet om til en workshop om sprog , hvor forældrene fik at se hvordan vi tester børnene og efterfølgende arbejder med sprog , det var meget populært så det vil vi nok gentage.
Vi har også en bestyrelse for børnehaven , hvor der udelukkende sidder forældre.
Bestyrelsen er ansvarlig for børnehavens drift , og funktion.
Vi opfatter den daglige kontakt som en vigtig del af forældresamarbejdet.Derfor er I altid velkomne til at få en kop kaffe og en “sludder”.
En anden del af forældresamarbejdet er de fester og forskellige arrangementer vi har i løbet af året.
Men vi er jo kun mennesker , så selvfølgelig kan der ind imellem komme en kurre på tråden , men man kan nu komme langt , ved at snakke om tingene i tide.
I er også altid velkomne til at at få en snak med Anders , hvis der er ting I ikke synes I har fået svar på.
Skulle det  mod forventning  alligevel gå i hårdknude , så er I velkomne til at henvende jer til bestyrelsen , som jo er jeres repræsentanter.

STUERNE OG DE VOKSNE
Der er 4 stuer i børnehaven.
Og som Du kan se hedder de henholdsvis Stjernestuen                                          Jordbærstuen -Vaskebjørnestuen og Hjertestuen
Ansatte på Stjernestuen:
Fatmire (PMFèr
Theresa (Pædagog)
Meriem (Pæadagog)
Ansatte på Jordbærstuen:
Ganimette     (PMF’er)  
Majken         (PMFèr)
Azra    (PMF’er)
Ansatte på Vaskebjørnene:
Christina             (Pædagog)
Sascha      (PMF’er)
Malene               (Pædagog)
Ansatte på Hjertestuen:
Anja      (PMF`er)
Sofia       (Pædagog)
Susanne (Pædagog)
Vi har så ansat Bettina  og Laura som sprogpædagoger.
Vi har så vikarer , og parktikanter.
Mahmoud er i køkkenet og Jakob er gårdmand
Endelig er der Anders som er leder og er mest på kontoret
Det lyder måske som om vi er enormt mange - men vi er her jo altså ikke                      alle sammen  - på samme tid.Men du kommer til at træffe os  alle hen ad vejen.

VI GLÆDER OS
TIL AT SE JER
OG HÅBER PÅ ET
GODT
SAMARBEJDE

Vores adresse er
Børnehaven Voldparken
Arildsgård 11
2700 Brønshøj.
Tlf.nr.38609590
Emailadresse:
bhvoldparken@bhvoldparken.dk
Vores hjemmeside finder du på
www.bhvoldparken.dk

Mange hilsener fra
personalet
i
Børnehaven Voldparken
With the button "Oversæt" above it is possible to see each website translatted into many different languages.
Just remember that it is a machine translation , so there can be some words , and expressions , which is not correct.